Konferencje, spotkania w grupach, warsztaty


Jak prawdziwie żyć? Jak odkrywać to, co w życiu jest najważniejsze? Jak dostrzegać to, co wokół nas najpiękniejsze?

Właśnie dlatego gromadzimy się z młodzieżą na wspólnej katechezie, a później w małych grupach podejmujemy dalej te tematy. Nie chcąc poprzestać tylko na rozmowach, przekładamy to na konkret. Temu służą warsztaty: muzyczne, dziennikarskie, fotograficzne, taneczne i inne. Prowadzone przez doświadczonych ludzi przynoszą konkretne umiejętności.

Zobacz także: