W tym roku w naszej STREFIE KuLtUrY –
gościć będziemy TEATR DROGA IM. JANA PAWŁA II z Poznania.
Spektakl
Spektakl p.t. „Mayday, Mayday, Mayday”, który dotyka tematów bliskich i ważnych dla każdego młodego człowieka odbędzie się we wtorek [25.06] o godz. 20.00.


Teatr Droga im. Jana Pawła II jest teatrem chrześcijańskim. Tworzy go grupa ludzi, którzy pragną poprzez tworzone spektakle opowiadać o Bogu – pełni Prawdy i Miłości. Naszym powołaniem jest także wnosić w świat artystyczny przesłanie o nadziei i przekazywać dobre wartości. Staramy się być nie tylko zespołem, ale także – dzięki łasce Ducha Świętego – wspólnotą modlitwy i miłości braterskiej. Prosimy Boga o Jego prowadzenie i błogosławieństwo.


Zgodnie z naszą nazwą często jesteśmy w drodze. Pragniemy docierać tam, gdzie ludzie szczególnie potrzebują nadziei, a także do miasteczek i wiosek, gdzie dostęp do sztuki jest ograniczony. Odwiedzamy szkoły, przedszkola, parafie, festyny, spotkania młodych, świetlice, domy kultury, niekiedy poprawczaki, więzienia lub szpitale. Wydarzeniom teatralnym zawsze towarzyszą rozmowy, zabawy czy wspólna modlitwa aktorów z widzami. Organizujemy rekolekcje teatralne. Bywamy w różnych miejscach Wielkopolski, ale także całego kraju i czasem też zagranicy.