Gadżety

Przecież nic nie może wiecznie trwać… ale mamy dla Ciebie propozycję, że możesz mieć coś z Góry Tabor, że oprócz wspomnień pozostaną jakieś drobiazgi, które będą Ci to wydarzenie i spotkanych ludzi przypominać.

Oferta poniżej…Koszulka
informacje o rozmiarze prosimy podać w polu Uwagi
cena: 20 zł


Smycz chrystusowcy

cena: 5 zł


Opaska Chrystusowcy
Ewentualne preferencje odnośnie koloru prosimy pisać w Uwagach
cena: 2 zł


Opaska Góra Tabor

cena: 2 zł


Długopis

cena: 2 zł

Magnes na lodówkę

(śr. 6 cm)

cena: 3 zł

Jesteś zainteresowany?  Wprowadź ilość poszczególnych gadżetów:

  Koszulka (ilość):
  Smycz zielona (ilość):
  Opaska Chrystusowcy (ilość):
  Opaska Góra Tabor (ilość):
  Długopis (ilość):
  Magnes (ilość):

  Administratorem Twoich danych osobowych będzie Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej. Jako administrator uprzejmie informujemy, iż:
  1. Do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz korzystać z adresu mailowego powolania@chrystusowcy.pl lub adresu korespondencyjnego.
  2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia Tobie udziału w Spotkaniu Młodych Góra Tabor – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, na które składają się obsługa, dochodzenie i obrona przed wzajemnymi roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  3. Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez administratora podmiotom współpracującym (odbiorcom) z Towarzystwem Chrystusowym dla Polonii Zagranicznej, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, co jest praktyką zgodną z RODO.
  4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres maksymalnie 6 lat. Dane zostaną usunięte niezwłocznie po cofnięciu przez Ciebie zgody.
  5. Przysługuje Tobie prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Kościelny Inspektor Ochrony Danych lub Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Ze względów organizacyjnych nie przewidujemy zwrotu dobrowolnie złożonej ofiary.