Strefa Słowa

Strefa Słowa to ważne miejsce na Górze Tabor. To przede wszystkim spotkanie ze SŁOWEM BOŻYM – sam na sam. Uczestnik Góry Tabor będzie miał możliwość doświadczenie takiego spotkania. Co więcej, takich spotkań jest tu wiele. Ale także w Strefie Słowa są spotkania ciekawymi ludźmi, rozmowy, osobiste świadectwa.